top of page

Wie zijn wij?

Diakonessenhuis

Het Spine Centrum Utrecht is onderdeel van het Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn. In ons Spine Centrum  werken medische specialisten van verschillende afdelingen multidisciplinair samen.

Specialisten van de afdelingen Neurologie, Orthopedie, Anesthesiologie (pijnpoli), Neurochirurgie en Revalidatie werken nauw samen voor een duidelijke diagnose en een helder behandeladvies. Het is gebleken dat complexe problemen zoals rugpijn het beste behandeld worden door de kennis van deze verschillende specialismen te bundelen. Door betere afstemming van onderzoek en behandelplan kunnen onnodige doorverwijzingen en zelfs overbodige behandelingen voorkomen worden. Er zijn korte toegangstijden en er is een Spine Consulent die fungeert als centraal aanspreekpunt voor onze patiënten.

Rugpijn is "uniek"

Rugklachten komen zeer veelvuldig voor en als er klachten optreden is er ook nog eens grote kans op langdurige of chronische klachten. Bovendien beperkt de pijn ons in grote mate bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten en hierdoor heeft het ook grote impact op ons geluksgevoel . Rugpijn is daarmee helaas "uniek" en niet vergelijkbaar met andere pijnklachten in ons menselijk lichaam. De onderrug lijkt een zwakke plek. Ons doel is om ervoor te zorgen de periode dat mensen rugpijn hebben zo kort mogelijk duurt of in elk geval ervoor te zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer door kunnen gaan met hun leven. Een niet-operatieve behandeling heeft daarbij de voorkeur. Een rugoperatie is een grote ingreep en dat doe je alleen als je vrijwel zeker weet dat er daarna ook verbetering optreedt. Bij langdurige lage rugpijn door bijvoorbeeld slijtage is al vaak aangetoond dat dit meestal niet het geval is. Een goed rugscholingsprogramma onder leiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten levert vaak dezelfde of zelfs betere resultaten op. Het veelvuldig kraken of manipuleren van de rug draagt daarentegen niet bij aan de oplossing. We onderhouden een nauwe samenwerking met gespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio. Als mensen teveel pijn hebben, sturen we ze vaak eerst door naar onze pijnpoli. Met medicatie kan die vicieuze cirkel van pijn worden doorbroken, waarna meestal alsnog voorzichtig met fysiotherapie kan worden begonnen. Het belangrijkste doel is om de kwaliteit van leven te vergroten. 

Opereren

Er zijn uiteraard ook duidelijke aandoeningen waarbij een operatie absoluut nodig of zinvol is. Bij slijtage met uitstraling naar het been kan er sprake zijn van een beknelling van een zenuw en is opereren vaak wel zinvol. Ook bij een wervelfractuur (wervelinzakking) kan er een duidelijke indicatie bestaan voor een operatie. De indicatie voor een operatie wordt bij ons standaard besproken in een multidisciplinair overleg een keer in de twee weken. Complexe operaties worden samen uitgevoerd door 2 chirurgen van de Orthopedie en/of neurochirurgie.

bottom of page