top of page

Informatie voor verwijzers

Wervelpoli

In het najaar 2018 zijn we in het Diakonessenhuis gestart met een combinatiepoli door de neurologie en orthopedie. Aangezien het onderscheid tussen rugpijn, beenpijn en/of radiculaire pijn soms lastig te maken is, willen wij het voor huisartsen, fysiotherapeuten en patiënten makkelijker maken door te kunnen verwijzen naar één loket. Hierbij overleggen de neuroloog en orthopeed samen door wie de patiënt het beste gezien kan worden of dat het nodig is om de patiënt samen te bekijken. Dit om onnodig onderling doorverwijzen zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Op de poli worden de patiënten vooraf door beide specialismen besproken en aan het einde van het spreekuur weer nabesproken waarbij er ook een pijnspecialist aansluit. Op deze poli willen we patiënten zien met pseudoradiculaire klachten, klachten van rug en heupen/bovenbenen of patienten met een hip-spine dilemma. Patienten met een duidelijk radiculair beeld en verdenking op een hernia mogen nog steeds ‘gewoon’ verwezen worden naar de herniapoli op de afdeling neurologie en patienten met als hoofdprobleem rugpijn of heuppijn mogen ‘gewoon’ naar de poli Orthopedie.

 

De eerste reacties op de gezamenlijke poli zijn erg positief van zowel patienten als verwijzers. Het spreekuur vindt nu 1 keer per 2 weken plaats in Zeist, maar zal bij stijgende vraag uitbreiden naar 1 x per week en ook op locatie Utrecht. Het verwijzen kan in zorgdomein zowel via de orthopedie als neurologie onder de  noemer Neuro/Ortho combinatiespreekuur. Bij vragen of voor overleg mag u ons altij mailen of bellen.

Multidisciplinair overleg

een keer in de 2 weken hebben we overleg met een afvaardiging van alle betrokken specialismen (Neurologie, Neurochirurgie, Orthopedie, Pijnteam, revalidatie arts) over patiënten met complexere pathologie om tot een eenduidige diagnose en behandelvoorstel te komen en bespreken we regelmatig indicaties voor operaties.

StarT-back tool

De start-back-screening tool is een prognostisch meetinstrument die patienten onderverdeeld in drie groepen, low-, medium- of high-risk groep. Naar gelang in welke groep de patient belandt, kan een uitspraak gedaan worden over de duur en aard van de behandeling. Het is een eenvoudige vragenlijst bestaande uit 9 vragen welke door de patiënt ingevuld dient te worden. Het instrument is in 2011 vertaald en in 2016 in het Nederlands gevalideerd. Aan de hand van deze 9 vragen wordt een inschatting gemaakt van het psychosociale aspect van de rugklachten en er wordt een indruk verkregen over de kans op het ontwikkelen van persisterende invaliderende lage rugpijn. Tenslotte geeft de uitslag richting aan de te volgen behandelstrategie door de patienten in te delen in subgroepen. Vanuit het Spine Centrum Utrecht en ook in de samenwerking binnen de Health deal chronische pijn wordt het gebruik van deze tool gestimuleerd

 

voor de vragenlijst klik hier.

bottom of page